Hiển thị: 1 - 5 của 5 kết quả

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP Ming, TYPE 035

Tổng quan:– Tên: lớp Ming– Thiết kế: Xưởng đóng tàu Vũ Xương và Giang Nam– Các nhà khai thác: Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar– Lớp trước: Type 033 (lớp Romeo)– Lớp sau: Type 039 (lớp Tống, …

TÀU NGẦM HẠT NHÂN LỚP Hán, TYPE 091

Tổng quan:– Kiểu loại: SSN lớp Hán (tàu ngầm hạt nhân)– Nhà máy đóng tàu: Bột Hải, Huludao– Lớp sau: Type 093– Biên chế: 1974 – nay– Đã hoàn thành: 5– Hoạt động: 3– Loại …