Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP Qing, TYPE 032

Tổng quan:– Lớp trước: Type 039A (Yuan-class)– Biên chế: 2012– Đã hoàn thành: 1– Hoạt động: 1– Loại tàu ngầm: thử nghiệm– Chiều dài (m): 92,6– Độ rộng (m): 10– Chiều cao (m): 17,2– Mớn …