Hiển thị: 11 - 11 của 11 kết quả

TÀU LẶN (Submersible)

Tàu lặn (submersible) là một phương tiện dưới nước cần được vận chuyển và hỗ trợ bởi một tàu thủy hoặc bệ đỡ, phương tiện mang lớn hơn. Điều này phân biệt tàu lặn với …