PHẬT CÓ TẠI TÂM KHÔNG?

Tâm (tư tưởng, niềm tin, quan niệm) của mỗi người khác nhau tùy theo tầng bậc, theo sự hiểu biết, giác ngộ. Tâm của kẻ giết người coi việc đâm chém có khi phải làm. Tâm của gái làm tiền coi việc đi khách, mại dâm là mưu sinh hợp lẽ. Tâm của người hàng thịt coi sát sinh không là vấn đề. Tâm của sư thầy Nam Tông coi ăn mặn là bình thường. Tâm của người Tây Tạng coi Quan Âm là giống đực, của người phương Đông là “Mẹ”…

Phật không tại tâm!

Phật tại sự giác ngộ, ở trí tuệ bát nhã, ba la mật, tại trí huệ!

Phật tính có sẵn trong mỗi con người, nhưng biểu hiện, bộc lộ ra ngoài hoàn toàn không phải có ở tất cả mọi người.

Khi không tường minh một nghi lễ nào đó về tâm linh, người ta hay lấy cớ “Phật tại tâm” để lấp liếm hành động vô minh của mình. Họ không biết rằng điều đó sẽ tạo nghiệp, nghiệp xấu ấy lớn – nhỏ tùy theo ngu kiến nhiều hay ít của mỗi người. Làm được điều gì đó, hay không làm được đều không nên lấy lí do “Phật tại tâm” để lấp liếm. Rất tiếc, mấy lời vô minh này được nhiều kẻ lặp đi lặp lại và được số khác tưởng thưởng không ít.

Ai ai cũng nên rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao hiểu biết của mình, để hành động, việc làm của mình ngày một bớt đi sự vô minh, thiển cận.

Thế gian này chỉ mới có 01 vị đạt quả Phật duy nhất – Thích Ca Mâu Ni! Chưa thấy người thứ hai đạt được Phật tính đủ đầy. Phật không tại tâm người phàm, mà Phật tại duy nhất Đức Ngài, và chúng ta hướng đến lý tưởng đó để mà phấn đấu.

Đừng mở miệng “Phật tại tâm” để lấp liếm sự vô minh của mình nữa!

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *